Projekt architektoniczno-budowlany to określenie projektu obiektu budowlanego, który jest integralną częścią projektu budowlanego. Ustalenie zakresu i formy projektu budowlanego prawo budowlane nakazuje odpowiedniemu ministrowi w formie rozporządzenia. Sam projekt architektoniczno-budowlany zdefiniowano w ustawie jako: określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady…

ARCHITEKT | TARNOBRZEG
Opracowanie: TBmedia.